Tři podoby svobody


Trilogií inscenací se prolínají různá podobenství svobody s přímým či nepřímým odkazem na problémy "divokého severu". Inscenační projekt vznikl v produkci spolku KULT ve spolupráci s Činoherákem Ústí za finanční podpory grantu z Lichtenštejnska, Islandu a Norska.

Kopanec

Premiéra 19. 1. 2015

Díky úzké a intenzivní spolupráci celého inscenačního týmu se povedlo připravit inscenaci na vysoké umělecké úrovni v každé z jednotlivých složek inscenace. Drama vzniklo podle skutečné událos- ti, brutální vraždy Marinuse Schöberla ve východoněmeckém Potzlově v létě 2002. Teprve šestnáctiletého kluka tehdy ukopali k smrti jeho tři vrstevníci, kteří se otevřeně hlásili k pravicovému extremismu. Hra hledá samotné kořeny agresivity a ztráty iluzí jako reakce na dějinné proměny nejen ve východním Německu.

Režisérem závažného sociálního dramatu podle skutečné události byl Michal Skočovský, dramaturgem Vladimír Čepek. Představení získalo velmi dobré odborné i divácké ohlasy a premiéra byla významně mediálně sledována. Michal Skočovský byl za hru nominován na objev roku Ceny kritiky.

V létě 2002 se šestnáctiletý Marinus Schöberl vypravil na víkend do východoněmeckého Potzlova - vesnice, kde dříve žila jeho rodina a měl tam také přátele. Když se ani po týdnu nevrátil domů, jeho matka po něm vyhlásila celonárodní pátrání. Po Marinusovi se ale jako by slehla zem. Jasno bylo jen v tom, že do Potzlowa dojel večer ze 12. na 13. července a popíjel tu se svými kamarády...

Marinusovo tělo se našlo až po čtyřech měsících. Z jeho vraždy byli obviněni a posléze za ni odsouzeni tři podobně staří chlapci, kteří se otevřeně hlásili k pravicovým extremistům. Zarážející na celé věci byla skutečnost, že se všichni poměrně dobře znali, byli dokonce kamarádi. Ba co více, o incidentu zřejmě věděli i někteří další obyvatelé Potzlowa.

Za celou dobu fungování projektu byla uskutečněna premiéra a deset repríz insce- nace Kopanec, a to v termínech 16. 1. 2015, 19. 1. 2015, 29. 1. 2015, 9. 2. 2015, 23. 2. 2015, 16. 3. 2015, 14. 5. 2015, 15. 5. 2015, 29. 6. 2015, 13. 1. 2016 a 20.5.2016. Představení se těšilo velkému zájmu ze strany divadelních festivalů. Díky 4 zájezdovým představením mohli inscenaci Kopanec vidět diváci na festivalech Dream factory Ostrava, Divadelní svět Brno nebo na pražské divadelní přehlídce divadla pro mládež Festival 13+ v Divadle v Dlouhé.

Zámek

Premiéra 20. 2. 2015
Derniéra 19. 1. 2017

Druhou premiérou projektu byla nová dramatizace Jednoho z nejvýznamnějších románů 20. století - Zámek Franze Kafky. Představení bylo pojato jako temná groteska o zeměměřiči K., který přichází do vesnice, jejímuž systému zákazů, příkazů a vztahů nedokáže porozumět a jeho situace se stává bezvýchodnou. Cílem inscenace Zámek bylo zbavit Franze Kafku odéru málo srozumitelného, téměř mystického autora, kterému nemohou do hloubky porozumět ani sami jeho vykladači. Ukázali jsme jej jako ironika, který velmi přesně vnímal nejen ducha doby, "zeitgeist", ale i zákruty lidské psychiky, dokázal je vylíčit s krutou přesností a místy i s úšklebkem. Podobu grotesky nedostalo představení proto, že by se inscenátoři snažili Kafku přetvořit k obrazu svému, naopak text sám si o tento způsob ztvárnění řekl.

Představení bylo postaveno především na precizní úpravě textu od dramaturga Vladimíra Fanty, režii Filipa Nuckollse, hereckých výkonech a především na velkorysé scéně.

Během celého období proběhla jedna premiéra a devět repríz inscenace Zámek, a to v termínech 20. 2. 2015, 21. 2. 2015, 19. 3. 2015, 2. 4. 2015, 11. 5. 2015, 8. 10. 2015, 24. 10. 2015, 2. 2. 2016, 3. 2.2016 a 18. 3. 2016. Kromě domovské scény se Zámek představil i v České Třebové. 

Don Quijote

Premiéra 25. 4. 2015

Adaptace Cervantesova díla v podání Činoheráku Ústí nabízí řadu překvapivých momentů. Na rozdíl od předchozích českých divadelních zpracování Dona Quijota se v této interpretaci objeví "rytířů" hned několik. V roli šlechtice s ryzími úmysly, který se společně s věrným sluhou Sanchem Panzou vydal bojovat za lepší svět, spravedlnost a staré rytířské ideály, se postupně představí hned sedm herců.

Poslední premiérou projektu byla nová dramatizace Cervantesova Dona Quijota. Jedno z nejslavnějších děl světové literatury vypráví o bláznovství, putování i chrabrém boji za ideály bez ohledu na realitu. Kde jinde v této době by bylo příhodnější uvést Dona Quijota než v Činoherním studiu?

Představení je doprovázeno projekcemi Marka Štima a hudbou Ondřeje Švandrlíka, která je tvořena přímo na pódiu.

Během celého období proběhla premiéra a devět repríz inscenace Don Quijote, a to v termínech 25. 4. 2015, 27. 4. 2015, 29. 5. 2015, 8. 6. 2015, 29. 9. 2015, 6. 10. 2015, 4.12. 2015, 9. 2. 2016, 29. 3. 2016 a 30. 3. 2016.