Das Eigene/HEIMAT je prvním tanečním představením, které v tomto projektu KULT, spolek představuje v rámci bloku pojedávajícím o současném scénickém tanci. The Guts Company za toto představení bylo ohodnoceno prestižním oceněním The Ursula-Cain-Advancement Award. Choreografka Johanna Roggan prochází různými vrstvami a významem pojmu domov a ztrátou tradic. Zabývá se německými předsudky a ve spolupráci s tanečníky Simone Detig, Anna Fingerhuth, Cindy Hammer, Jule Oeft, Romy Schwarzer a pěveckým sborem Dresdner Gnadenchor hází tyto stereotypy přes palubu. Dospívá k závěru, že pojem vlast zůstává utopií, pouhou pamětí a touhou po vzdálenějších místech.

Projekt DANCE UP! se koná díky finanční podpoře ze dvou hlavních zdrojů, a to z Euroregionu Elbe - Labe z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Česko-německého fondu budoucnosti a podpoře města Ústí nad Labem.

Úvodní přednáška Diverzita současného tance se uskuteční 30. 5. 2018 v 19:00 ve Veřejném sálu Hraničář následovat bude 1. 6. 2018 v 20:00 taneční představení Das Eigene/HEIMAT též ve Veřejném sálu Hraničář. 


Vstupné na přednášku Diverzita současného tance je zdarma.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na www.vstupenky.festivalkult.cz

DANCE UP! je taneční česko-německý projekt zaměřující se na drážďanskou, ústeckou a pražskou současnou divadelně-taneční scénu a snaží se všechny strany co nejvíce propojit. Naším cílem je představit divákům v Ústí nad Labem tanec v nových různorodých formách.


Startovacím bodem projektu bude úvodní netradiční přednáška obohacená o krátké video-ukázky současného tance s názvem Diverzita současného tance. Vstupy budou rozděleny do několika tematických bloků, které budou doplněny též o reálné taneční výstupy žáků ZUŠ. Přednášku povede hlavní produkční Studia Alta (dříve Spitfire Company, Divadla bratří Formanů) Ludmila Vacková. 


Projekt proběhne ve třech pomyslných blocích, každý zaměřený na rozdílný typ tanečního vyjádření. První blok zahájíme na přelomu května/června velkolepým představením Das Eigene/HEIMAT od drážďanského souboru The Guts Company. Druhá část proběhne v říjnu, Mozartovo Requiem v podání skoro 100 členného sboru bude doprovozeno tanečními vstupy souboru CreWCollective. Třetí blok završíme opět německým představením El Dorado od JuWie Dance. 


PŘEDPRODEJ VSTUPENEK