Magdalena Weniger

23. listopadu/November

VSTUP ZDARMA

  • Veřejný sál Hraničář
  • 19:00

Magadelena Weniger je tanečnice/zpěvačka, členka nezávislých tanečníků a choreografů v Drážďanech. V tanci uplatňuje experimentání přístup, pracuje s hudbou, zpěvem a light designem.

Představení proběhne ve dvou částech:

1. část - Two Torsos and Tension - performance by KOMA/Magdalena Weniger with Carina Hajek and Tabea Wittulsky.

Dva umělci se setkají, aby zkoumali různé podmínky, čelí momentům napětí při kterých dochází k prostorovému vyjednávání pomocí pohybu a hudby- koprodukce s Festspielhaus Hellerau und dem TanzNetsDresden - 20 minut

2. část - 97% unknown- performance by Dani Lehmann, Magdalena Weniger, Tabea Wittulsky, Alexander Scharf, Martin Mulik

improvizace jako živé umění

30 minut.

Od 12.00 proběhne taneční workshop Tension times X, pod vedením Magdaleny Weniger.

Počet účastníků je omezený, proto si prosím své místo rezervujte - tereza@kultprodukce.cz

Projekt vznikl za podpory Česko-neměckého fondu budoucnosti v rámci projektu DANCE-UP!

Magadelena Weniger ist Tänzerin / Sängerin und Mitglied unabhängiger Tänzer und Choreographen in Dresden. Im Tanz geht er experimentell vor, arbeitet mit Musik, Gesang und Lichtdesign.

Die Aufführung wird in zwei Teilen stattfinden:

Teil 1 - Two Torsos and Tension - Performance von KOMA / Magdalena Weniger mit Carina Hájek und Tabea Wittulsky.

Zwei Künstler treffen sich, um die unterschiedlichen Bedingungen zu erkunden. Angesichts der Spannungen, in denen Weltraumverhandlungen durch Bewegung und Musik stattfinden, stellt sich die Zusammenarbeit mit dem Festspielhaus Hellerau und dem TanzNetsDresden - 20 Minuten

Teil 2 - 97% unknown - Performance von Dani Lehmann, Magdalena Weniger, Tabea Wittulsky, Alexander Scharf, Martin Mulik

Improvisation als lebendige Kunst

30 Minuten

freier Eintritt

Ab 12.00 Uhr der Tanzworkshop Tension times X, geleitet von Magdalena Weniger.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Buchen Sie also Ihren Platz - tereza@kultprodukce.cz

Das Projekt wurde mit Unterstützung des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds im Rahmen des Projekts DANCE-UP erstellt!

W. A. Mozart: Requiem d moll & CreWcollective: Moving Orchestra / 


3. 10. 2018 - Severočeské divadlo od 19.00


Mozartovo Requiem d moll je opředeno mnoha tajemstvími a řadou legend. 

Mezi nejznámější legendy patří ta, podle které se měl v roce 1791 objevit neznámý cizinec a objednat si u Mozarta mši za zemřelé. Toho času již velmi nemocný Mozart viděl v objednávce od neznámého zadavatele znamení blížící se smrti. Údajně pod tímto dojmem komponoval Requiem sám pro sebe a proto je tak působivé. Mozartovo Requiem právem patří svou hloubkou a autentickou silou prožitku k nejkrásnějším hudebním dílům.

Nenechte si ujít jedinečný koncert Mozartova Requiem v podání více než stočlenného hudebního tělesa.


Účinkují: 

Anna Hlavenková/soprán 

Barbora Polášková/alt 

Ondřej Holub/tenor 

Roman Vocel/bas,

Pěvecký sbor teplické konzervatoře/East Cape Youth Choir (JAR)/Děčínský pěvecký sbor
Symfonický orchestr teplické konzervatoře

Dirigent: Jiří Knotte


W. A. Mozart: Requiem in d-Moll & CreWcollective: Moving Orchestra

/ 3. 10. 2018 - Severočeské divadlo ab 19.00 (Nordböhmisches Theater, Ústí nad Labem)

Das Requiem in d-Moll von W. A. Mozart ist von mancherlei Geheimnissen und Legenden umgeben.

Unter diesem Eindruck komponierte er das Requiem ganz für sich, woraus die Eindringlichkeit des Werkes resultiert. Mozarts Requiem gilt aufgrund seiner Tiefe und der authentischen Kraft des Erlebnisses zu Recht als eines der schönsten musikalischen Werke.

Lassen Sie sich die einzigartige Aufführung von Mozarts Requiem durch ein mehr als einhundert Mitglieder starkes Musikensemble nicht entgehen.

Mitwirkende:

Anna Hlavenková/Sopran

Barbora Polášková/Alt

Ondřej Holub/Tenor

Roman Vocel/Bass

Sängerchor des Konservatoriums Teplice/East Cape Youth Choir (ZAR)/Děčíner Sängerchor
Sinfonieorchester des Konservatoriums Teplice

Dirigent: Jiří Knotte

Taneční představení / Severočeské divadlo18.00 - CreWcollective: Moving Orchestra

Koncertu předchází unikátní tanečně-hudební site specific performance v prostorách Severočeského divadla. Tvoří ji série improvizovaných intervencí ve veřejném prostoru, kde se setkávají tanečníci s hudebníky v různých formacích a vytváří přímo před očima diváků několik krátkých představení. Diváci se procházejí a nechávají se vést místy dobře známými, kterými se v tanci i hudbě umělci inspirují - architekturou, atmosférou. Odkrývají se tak nové vrstvy, přícházejí nové asociace a známá místa se proměňují v nová, s tancem a hudbou.

Tanzaufführung / Severočeské divadlo 18.00 - CreWcollective: Moving Orchestra (Nordböhmisches Theater, Ústí nad Labem)

Dem Konzert geht eine einzigartige site-specific Tanz-/Musikperformance in den Räumlichkeiten des Nordböhmischen Theaters voraus. Diese Performance besteht aus einer Serie improvisierter Interventionen im öffentlichen Raum, wo Tänzer und Musiker in verschiedensten Formationen zusammentreffen und direkt vor den Augen der Zuschauer kurze Vorstellungen erschaffen. Die Zuschauer gehen oder lassen sich durch bekannte Orte führen, während die Künstler sich in Tanz und Musik von der Architektur und Atmosphäre inspirieren lassen. So werden neue Ebenen entdeckt, neue Assoziationen erzeugt und bekannte Orte verwandeln sich mit Tanz und Musik in neue.


WORKSHOPY / Veřejný sál Hraničář 

29. 9. - 30. 9. 2018

Taneční - Jan Bárta, Michaela Raisová, Jana Novorytová

Hudební - David Danel, George Cremaschi

Světelný design - Jan Komárek

WORKSHOPS

/Öffentlicher Saal Hraničář

29. 9. - 30. 9. 2018

Tanzworkshop - Jan Bárta, Michaela Raisová, Jana Novorytová

Musikworkshop - David Danel, George Cremaschi

Light Design - Jan Komárek

Do představení Moving Orchestra se můžete zapojit i Vy

Podmínkou je absolvování dvoudenního workshopu okamžité kompozice a improvizace v pohybu a hudbě. Workshopy probíhají paralelně, zvlášť pro hudebníky a tanečníky 29.9. a 30.9. vždy 10:00 - 13:00 a 14:30 - 16:30 v budově Hraničáře. 

Základní vzdělání v pohybu nebo hudbě je podmínkou.

Werden Sie Teil der Aufführung von Moving Orchestra.

Voraussetzung ist das Absolvieren des zweitägigen Workshops für spontane Komposition und Improvisation in Bewegung und Musik.

Die Musik- und Tanz-Workshops finden parallel am 29.9. und 30.9. um 10:00 - 13:00 und 14:30 - 16:30 im Gebäude des Öffentlichen Saals Hraničář statt.

Grundbildung im Bereich Bewegung oder Musik sind Voraussetzung.Projekt vznikl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti z projektu Sezóna start-upů, Euroregionu Elbe-Labe z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Města Ústí nad Labem

Pořadatel: Romance z. s ve spolupráci s KULT, spolek

Das Projekt wurde unterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond im Rahmen des Projektes "Saison deutsch-tschechischer Kultur-Start-ups", von Der Euroregion Elbe/Labe aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sowie von der Stadt Ústí nad Labem.

Veranstalter: Romance z. s. (eingetragener Verein) in Zusammenarbeit mit KULT, spolek (Verein)"Das Eigene/HEIMAT je prvním tanečním představením, které v tomto projektu KULT, spolek představuje v rámci bloku pojedávajícím o současném scénickém tanci. The Guts Company za toto představení bylo ohodnoceno prestižním oceněním The Ursula-Cain-Advancement Award. Choreografka Johanna Roggan prochází různými vrstvami a významem pojmu domov a ztrátou tradic. Zabývá se německými předsudky a ve spolupráci s tanečníky Simone Detig, Anna Fingerhuth, Cindy Hammer, Jule Oeft, Romy Schwarzer a pěveckým sborem Dresdner Gnadenchor hází tyto stereotypy přes palubu. Dospívá k závěru, že pojem vlast zůstává utopií, pouhou pamětí a touhou po vzdálenějších místech.

Projekt DANCE UP! se koná díky finanční podpoře ze dvou hlavních zdrojů, a to z Euroregionu Elbe - Labe z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Česko-německého fondu budoucnosti a podpoře města Ústí nad Labem.

Úvodní přednáška Diverzita současného tance se uskuteční 30. 5. 2018 v 19:00 ve Veřejném sálu Hraničář následovat bude 1. 6. 2018 v 20:00 taneční představení Das Eigene/HEIMAT též ve Veřejném sálu Hraničář. 


Vstupné na přednášku Diverzita současného tance je zdarma.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na www.vstupenky.festivalkult.cz

DANCE UP! je taneční česko-německý projekt zaměřující se na drážďanskou, ústeckou a pražskou současnou divadelně-taneční scénu a snaží se všechny strany co nejvíce propojit. Naším cílem je představit divákům v Ústí nad Labem tanec v nových různorodých formách.


Startovacím bodem projektu bude úvodní netradiční přednáška obohacená o krátké video-ukázky současného tance s názvem Diverzita současného tance. Vstupy budou rozděleny do několika tematických bloků, které budou doplněny též o reálné taneční výstupy žáků ZUŠ. Přednášku povede hlavní produkční Studia Alta (dříve Spitfire Company, Divadla bratří Formanů) Ludmila Vacková. 


Projekt proběhne ve třech pomyslných blocích, každý zaměřený na rozdílný typ tanečního vyjádření. První blok zahájíme na přelomu května/června velkolepým představením Das Eigene/HEIMAT od drážďanského souboru The Guts Company. Druhá část proběhne v říjnu, Mozartovo Requiem v podání skoro 100 členného sboru bude doprovozeno tanečními vstupy souboru CreWCollective. Třetí blok završíme opět německým představením El Dorado od JuWie Dance. 


PŘEDPRODEJ VSTUPENEK